Telefon: +420 601 215 232 | Email: info@cerebyd.cz | Adresa: Bukovina 66 , 511 01 Turnov

Technické dozory investora

Osoba provádějící dozor dohlíží na plnění stavebního

zákona, norem, dodržování technologických postupů,

používání správných postupů apod. Funkce technického dozoru je vhodná již od doby výběru dodavatele po předání stavby k užívání.

Vybrané funkce technického dozoru