Telefon: +420 601 215 232 | Email: info@cerebyd.cz | Adresa: Bukovina 66 , 511 01 Turnov

První nezávazná konzultace

Vyjasnění záměrů a cílů investora
Zjištění technických a finančních údajů

Stavební řízení

Součástí našich služeb je zajištění stanovisek dotčených orgánů
, stavebního povolení nebo ohlášení stavby...

Předaní kompletního díla

Součástí předání díla je předávácí dokumentace, certifikáty, zkoušky, zkušební provoz,
kolaudace a samozřejmě odstranění případných vad a nedodělků..

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Stavební, projektová a inženýrská společnost CEREBYD, spol. s r.o. je přímým následovníkem firmy K&K Liberec, jejíž historie sahá až do roku 1992. Máme praktické zkušenosti s projektováním rodinných domů, revitalizaci panelových domů, realizaci střešních nástaveb i rekonstrukcemi škol.

panelak  ABC2d30cb panelak
 

Vedle projektové činnosti zajišťujeme rovněž inženýrskou činnost včetně výkonu technického dozoru investora a máme bohatou zkušenost s administrací dotačních titulů ( zelená úsporám, Nový Panel). Od roku 2010 se firma v reakci na stále zvyšující ceny energií zabývá změnou způsobu vytápění bytových objektů. Navrhujeme a realizujeme stavby domovních kotelen, kde zdrojem tepla jsou plynové kotle nebo tepelná čerpadla.

  1. PRVNÍ KONZULTACE
  2. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ROZVAHA
  3. DOKUMENTACE
  4. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
  1. VÝBĚR REALIZAČNÍ FIRMY
  2. FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
  3. KOORDINÁTOR BOZP
  4. PŘEDÁNÍ DÍLA

Jsme držiteli řady certifikátů (ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001 a další), které spolu s 20letou praxí jednatele firmy v oboru pozemních staveb dokladují naší kvalifikaci a jsou zárukou bezproblémového průběhu stavebních prací.